+34 93 780 27 77

EL NOSTRE EQUIP​

L'EQUIP

El despatx està format per experts advocats, economistes i titulats mercantils en constant formació.

L’equip es reuneix periòdicament per obtenir una visió clara de la situació i les necessitats de cada client, per així poder realitzar un assessorament personalitzat que ens permeti defensar de forma eficaç els seus interessos legítims.

El nostre servei està basat a oferir assessorament previ amb l’objectiu d’evitar situacions no desitjades i despeses evitables.

Un equip competitiu que ofereix serveis a mida per a vostè i la vostra empresa.

El percentatge d'èxit dels assumptes que ens són encomanats és molt elevat, gràcies a l'afany i la dedicació en cada projecte.

Arnau Santillana Rodríguez
Advocat

albert-alos-santillana-alos-folch

Albert Alós Iñiguez
Economista

sonia-lopez-santillana-alos-folch-byn

Sònia López
Comptable

dolors-sanchez-santillana-alos-folch

Dolors Sánchez Celdrán
Recepció

angela-maria-gutierrez-santillana-alos-folch

Angel María Gutierrez Figueira
Administració

judit-garrido-santillana-alos-folchbyn

Judit Garrido
Assessora fiscal

merce-font-santillana-alos-folch-byn

Mercè Font
Assessora laboral

merce-carre-santillana-alos-folch-byn

Mercè Carré
Assessora laboral